برنامه همایش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

معاونت آموزشي

نوزدهمین همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و جشنواره کشوری شهيد مطهري

۱۰تا۱۲  ارديبهشت 1397

 

۱۰ ارديبهشت (کارگاه های پیش از همایش و افتتاحیه)

زمان

عنوان برنامه

12:30-8:30

کارگاه های آموزشی

13:30-12:30

اقامه نماز و صرف ناهار

17:30-13:30

کارگاه های آموزشی

20-18

افتتاحیه


۱۱ ارديبهشت (روز اول همایش)

 ۱۲ ارديبهشت (روز دوم همایش)

زمان

عنوان برنامه

زمان

عنوان برنامه

7 تا 7:45

صبحانه های كاري

7 تا 7:45

صبحانه های كاري

8 تا 10:30

سخنراني های کلیدی

8 تا 10:30

سخنراني های کلیدی

11 تا 12:30

جلسات موازی:

 • سمپوزیوم
 • جشنواره شهید مطهری
 • تجربیات طرح تحول در دانشگاه­ها
 • پایان نامه PhD  و MSc
 • سخنرانی کوتاه
 • پوستر تماتیک
 • کلینیک مشاوره
 • کارگاه همایش

11 تا 12:30

جلسات موازی:

 • سمپوزیوم
 • جشنواره شهید مطهری
 • تجربیات طرح تحول در دانشگاه­ها
 • پایان نامه PhD  و MSc
 • سخنرانی کوتاه
 • پوستر تماتیک
 • کلینیک مشاوره
 • کارگاه همایش

12:30 تا 14

اقامه ی نماز و صرف ناهار

12:30 تا 14

اقامه ی نماز و صرف ناهار

14 تا 15:30

جلسات موازی:

 • سمپوزیوم
 • جشنواره شهید مطهری
 • تجربیات طرح تحول در دانشگاه­ها
 • پایان نامه PhD  و MSc
 • سخنرانی کوتاه
 • پوستر تماتیک
 • کلینیک مشاوره
 • کارگاه همایش

14 تا 15:30

جلسات موازی:

 • سمپوزیوم
 • جشنواره شهید مطهری
 • تجربیات طرح تحول در دانشگاه­ها
 • پایان نامه PhD  و MSc
 • سخنرانی کوتاه
 • پوستر تماتیک
 • کلینیک مشاوره
 • کارگاه همایش

15:30 تا 16

پذيرايي

15:30 تا 16

پذيرايي

16 تا 17:30

جلسات موازی:

 • سمپوزیوم
 • جشنواره شهید مطهری
 • تجربیات طرح تحول در دانشگاه­ها
 • پایان نامه PhD  و MSc
 • سخنرانی کوتاه
 • پوستر تماتیک
 • کلینیک مشاوره
 • کارگاه همایش

16 تا 17:30

جلسات موازی:

 • سمپوزیوم
 • جشنواره شهید مطهری
 • تجربیات طرح تحول در دانشگاه­ها
 • پایان نامه PhD  و MSc
 • سخنرانی کوتاه
 • پوستر تماتیک
 • کلینیک مشاوره
 • کارگاه همایش


18 تا 20

مراسم اختتامیه


 

 

 

 

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا