منـــوی اصــلی
زمان های مهم

پایان مهلت ارسال خلاصه مقاله:

لغایت 22 دی ماه 1396

پایان مهلت پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد:

15 بهمن ماه 1396

پایان مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه:

15 بهمن ماه 1396

زمان اعلام نتیجه داوری:

        فروردین ماه 1397
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا