منـــوی اصــلی
ارسال تجربیات دانشگاه ها در طرح تحول و نوآوری

انتخاب تجربیات دانشگاه ها در زمینه طرح تحول و نوآوری آموزش از طریق ستاد طرح تحول و نوآوری مستقر در معاونت آموزشی دانشگاه ها و بر اساس بررسی ارزیابی های انجام شده از گزارش های ارسالی دانشگاه ها صورت می گیرد.

در عین حال در بخش ثبت خلاصه مقاله همایش، در صورتی که خلاصه مقاله ارسالی شما ارتباط مستقیم با طرح تحول داشته باشد، بخشی برای تعیین بسته مربوط در نظر گرفته شده است که می توانید با انتخاب آن آمادگی خود را برای بررسی خلاصه مقاله ارسالی در بخش تجربیات دانشگاه ها برای اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش اعلام کنید. ستاد طرح تحول و نوآوری آموزش با بررسی موارد ارسالی در خصوص پذیرش آنها در بخش تجربیات طرح تحول تصمیم گیری می کند. 
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا