منـــوی اصــلی
ارسال خلاصه مقاله

راهنما و مقررات ثبت مقاله:

1. ارسال خلاصه مقالات صرفا از طریق سامانه همایش صورت می گیرد.

2. خلاصه مقاله باید در مورد آموزش به یکی از رده های فراگیران حوزه علوم پزشکی (مشتمل بر آموزش مداوم) باشد. بنابر این مقالاتی که با موضوع آموزش عمومی یا آموزش بیمار ارسال شوند مورد داوری قرار نخواهند گرفت.

3. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ می تواند حداکثر 750 ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

4. مقالات مروری narrative پذیرفته نمی شوند.

5. خلاصه مقاله ارسالی باید حاوی اطلاعات کافی برای قضاوت مطلوب داوران باشد. لذا ارسال کننده خلاصه مقاله باید حداکثر تلاش را برای ارایه اطلاعات کافی در چارچوب سقف کلمات تعیین شده به عمل آورد.

6. صحت اطلاعات مندرج در خلاصه مقاله بر عهده ارسال کننده خلاصه مقاله می باشد.

7.در صدور گواهي سخنرانی و یا پوستر  ترتيب اسامي به ترتيب ورود اسامي در اين بخش بوده و برگزار كنندگان مسئوليتي در زمينه تغيير ترتيب نخواهند داشت.

8.در صورتی که شما به عنوان ثبت کننده اطلاعات جز صاحبان یا همکاران مقاله نمی باشید لطفا نام خود را از لیست حذف نمائید

9.لطفا دقت نمایید هر فرد در همايش فقط مي تواند ارايه كننده يك سخنراني و يا بوستر باشد. در صورتي كه بيش از يك بار اسم فردي بعنوان ارايه كننده ثبت شده باشد مديريت همايش حق خواهد داشت به انتخاب خود يكي از مقالات بذيرفته شده را حذف نمايد.


شایان ذکر است در صورتی که فرآیند ارسال مقاله تا گام نهایی انجام نشود، مقاله به صورت ناقص در پنل شما می ماند و به دبیرخانه ارسال نخواهد شد .
ارسال خلاصه مقاله برای نوزدهمین همایش از طریق این سایت صورت می گیرد . متقاضیان برای ثبت خلاصه مقاله خود لازم است ابتدا در سایت عضو شوند و پس از آن بر اساس مراحل تعیین شده در این سایت نسبت به ثبت خلاصه مقاله مورد نظر خود برای دو بخش سخنرانی های کوتاه و پوستر اقدام نمایند .

برای عضویت در سایت می توانید اینجا http://meduc19.behdasht.gov.ir کلیک نمایید.

در صورتی که قبلا در سایت همایش عضو شده اید برای ارسال خلاصه مقاله می توانید وارد پنل شخصی خودتان شده و ثبت و ارسال مقاله جدید را انتخاب کنید.
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا