منـــوی اصــلی
اعضای کمیته راهبری

 کمیته راهبری(به ترتیب حروف الفبا)

دکتر سلیمان احمدی
دکتر سید حسن امامی رضوی

دکتر اطهر امید

دکتر الهام بوشهری

دکتر شعله بیگدلی

دکتر عطااله پورعباسی

دکتر یداله زارع زاده

دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی

هانیه علیزاده

دکتر رضا غفاری

دکتر جواد کجوری

حمید کوهستانی

دکتر آیین محمدی

دکتر سارا مرتاض هجری

دکتر عباس مکارم

دکتر سید فرزین میرچراغی

دکتر شهرام یزدانی

دکتر نیکو یمانی

 


تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا