منـــوی اصــلی
کارگاه

1.اعضای هیات علمی که مایل به برگزاری کارگاه های آموزشی پیش یا حین همایش باشند، می توانند در قالب چارچوب تعریف شده پیشنهادهای خود را برای دبیرخانه همایش ارسال کنند.

2.انتخاب 12 کارگاه پیش از همایش و 5 کارگاه حین همایش بر اساس تصمیم کمیته تخصصی کارگاه ها که زیرمجموعه کمیته علمی همایش است بر اساس معیارهای مشخص شده صورت می گیرد. معیارهای اصلی انتخاب کارگاه موارد زیر می باشند:

  • مرتبط بودن کارگاه پیشنهادی با محور و حیطه های همایش
  • سوابق تخصصی مدرسان کارگاه در حیطه مرتبط با کارگاه پیشنهادی
  • سوابق برگزاری کارگاه آموزشی پیشنهاد شده از جمله نتایج ارزشیابی های به عمل آمده از کارگاه­های برگزار شده
  • کیفیت برنامه پیشنهادی از نظر محتوا، روش های آموزشی مورد استفاده و میزان تعامل برنامه پیشنهادی
  • سطح کارگاه (حداقل متوسط)

3.برای تامین توزیع مناسب کارگاه های همایش، هر هیات علمی حداکثر می تواند یک کارگاه از مجموعه همایش های پیش و حین همایش را برگزار کند. 
کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور می توانند پس از ثبت نام در سایت همایش و دریافت نام کاربری و رمز عبور وارد اکانت خود شده و از طریق منوی ثبت نام کارگاه جدید ، اقدام به ثبت کارگاه خود نمایند.


تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا