منـــوی اصــلی
سخنرانی کلیدی

سخنرانی کلیدی (key note )

جلسه ای است که در آن افراد برجسته و صاحب نظر در موضوعات خاص (محور و زیرمحورهای همایش) در قالب سخنرانی های 30 دقیقه ای به بیان مطالب علمی و نیز تجربیات خود می پردازند و در پایان فرصت پرسش و پاسخ با شرکت کنندگان فراهم می شود. (با دعوت از طرف دبیرخانه همایش)

ردیف

عناوین

سخنران

1

چگونه می توانیم جو مناسبی برای نوآوری در آموزش پزشکی ایجاد کنیم؟  

How To Create an Environment (Climate) For Innovation In Medical Education?

Prof. John Norcini

FAIMER (USA)

2

کوریکولوم پنهان

Hidden curriculum

دکتر نیکو یمانی (اصفهان)

3

لیدرشیپ آموزشی

 Educational leadership

دکتر علی جعفریان (تهران)

4

نظام حمایت دانشجویی

How to implement a comprehensive student support system in universities

Prof. John Sandars

Leeds University (UK)

5

نیازسنجی و پاسخگویی اجتماعی آموزش

Educational needs assessment and social accountability in Medical Education

دکتر شهرام یزدانی (شهید بهشتی)

6

فضاهای آموزشی و تاثیر آن بر یادگیری

Learning impact of educational spaces?

Prof. Jonas Nordquist

Karolinska Institute, (Sweden)

 

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا