منـــوی اصــلی
فرایند برتر جشنواره شهید مطهری

ارایه فرایندهای برتر جشنواره شهید مطهری

جلسه ای است برنامه ریزی شده موازی با سایر جلسات همایش که در آن فرایندهای برتر جشنواره کشوری شهید مطهری در قالب سخنرانی حول یکی از محورهای 6 گانه جشنواره ارایه می شوند. هر فرایند 20 دقیقه  ارایه و 10 دقیقه فرصت پرسش و پاسخ خواهد داشت. (با انتخاب توسط هیات داوران جشنواره)

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا