منـــوی اصــلی
تجربیات طرح تحول در دانشگاه ها

ارایه تجربیات طرح تحول در دانشگاه ها

جلسه ای است برنامه ریزی شده و موازی با سایر جلسات همایش که در آن تجربیات دانشگاه ها در زمینه پیاده سازی بسته ها و ماموریت های ویژه در  طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ارایه می شوند. هر تجربه 15 دقیقه ارایه و 5 دقیقه فرصت پرسش و پاسخ خواهد داشت. (با انتخاب ستاد طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی)

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا