منـــوی اصــلی
کلینیک مشاوره

کلینیک مشاوره (consultation clinic )

جلسه عمومی است که در جریان آن با حضور یک متخصص در حیطه مورد نظر، مراجعه کنندگان به صورت یک به یک با طرح مشکل یا مساله خاصی که با آن مواجه هستند، از مشاوره وی استفاده می کنند. برای هر مشاوره حداکثر 15 دقیقه وقت در نظر گرفته می شود. سایر حاضران می توانند مشابه یک کلینیک آموزشی بالینی از مشاوره ارایه شده به فرد مراجعه کننده استفاده کنند.

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا