منـــوی اصــلی
کارگاه اهمیت استفاده از نقشه ذهنی یا نقشه مفهومی در آموزش دانشجویان علوم پزشکی و آموزش نرم افزارهای مهم
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا