منـــوی اصــلی
حمایت کنندگان
متن کامل خبـــر
ثبت نام کارگاه های نوزدهمین همایش آموزش پزشکی آغاز شد
اطلاعیه 14

اطلاعیه ثبت نام کارگاه های نوزدهمین همایش آموزش پزشکی آغاز شد

ثبت نام 15 کارگاه پیش از همایش و پنج کارگاه حین  همایش با ظرفیت محدود آغاز شد. توجه به موارد زیر در هنگام ثبت نام ضروری است:

  • هر فرد فقط در یک کارگاه می تواند ثبت نام کند .
  • کارگاه های حین همایش امتیاز جداگانه ندارند.
  • امتیاز همایش و کارگاه های قبل از همایش جداگانه می باشد( همایش 10 امتیاز، کارگاه 4 امتیاز) و امتیاز کارگاه ها ی قبل از همایش تنها  به کسانی تعلق می گیرد که در کارگاه ها ثبت نام نموده و در روز برگزاری در آن شرکت نمایند.
  • امتیاز آموزش مداوم به اعضای هیات علمی و همچنین غیر هیات علمی مشمول به شرط همکاری با EDC و EDOتعلق می گیرد . شایان ذکر است در این خصوص با مراکز مطالعات و توسعه آموزش کشور مکاتبه صورت گرفته است تا اسامی این دسته افراد برای مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت ارسال شود.
  • به منظور ثبت نام در این کارگاه ها باید قبلا ثبت نام در سامانه نوزدهمین همایش به آدرس (meduc19.behdasht.gov.ir)  انجام شده باشد و برای ثبت نام در کارگاه وارد اکانت شده و ثبت نام در بخش کارگاه انجام گیرد.

 

تاریخ انتشار: 1397/01/23 | 7:26 PM
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش : 1397/02/10
پـایــان همایش : 1397/02/12
ارسال مقــاله تا : 1397/10/24
سایت های مرتبط
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا