منـــوی اصــلی
حمایت کنندگان
متن کامل خبـــر
گواهی شرکت کنندگان در کارگاه های پیش از همایش صادر شد
خبر 20

قابل توجه  شرکت کنندگان در کارگاه های پیش از همایش ، برای دریافت گواهی خود می توانید  به صفحه اصلی سایت همایش،  لینک سمت راست ، گزینه گواهی کارگاه ها ی پیش از همایش مراجعه نماید.

ضمنا گواهی کارگاههای حین همایش صادر نخواهد گردید زیرا در قالب گواهی خود همایش خواهد بود.


تاریخ انتشار: 1397/05/07 | 9:38 AM
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش : 1397/02/10
پـایــان همایش : 1397/02/12
ارسال مقــاله تا : 1397/10/24
سایت های مرتبط
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادي، بلوار ايوانك، ساختمان مركزي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبقه هفتم مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محفوظ اســـت
فرایند گستر نیوشا